هشتمین همایش ملی تخصصی آمار

مدیریت بهمن ۱۴, ۱۳۹۳ دیدگاه‌ها برای هشتمین همایش ملی تخصصی آمار بسته هستند
هشتمین همایش ملی تخصصی آمار

هشتمین همایش ملی تخصصی آمار

۶و۷ اسفند ۱۳۹۳

اهداف همایش :

ارتقاء سطح علمی و مبادله اطلاعات و یافته‌های پژوهشی بین اعضاء هیات علمی
برقراری روح تحقیق و پژوهش دراعضای هیات علمی گروه آمار دانشگاه پیام نور
ارائه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف آماری
بحث و تبادل نظر در مورد بهبود و به هنگام‌سازی روش‌های آموزش آمار
شیوه‌های ممکن آموزش آمار از راه دور

محورهای همایش :

* آمار نظری

آمار کاربردی
آمار در سایر علوم
آمار زیستی
احتمال و کاربرد آن
آموزش آمار از راه دور
سایر زمینه‌های مرتبط با آمار

هرینه‌های همایش :

هزینه‌ی ثبت‌نام دانشجویان: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه‌ی ثبت‌نام عضو علمی: ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه‌ی ثبت‌نام سایرین: ۱،۵۰۰,۰۰۰ یال
هزینه یک عنوان مقاله: ۴۰۰,۰۰۰ ریال (با رعایت سقف حداکثر دو عنوان)
هزینه‌ی ناهار روز اول: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه‌ی ناهار روز دوم: ۳۰۰,۰۰۰ریال

شروع ثبت‌نام: ۱۳ آذر ۱۳۹۳

شروع دریافت مقاله: ۱۷ آذر۱۳۹۳

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.