همراهی اولیاء ، برگ برنده‌ی تابستان

مدیریت مرداد ۲۰, ۱۳۹۴ دیدگاه‌ها برای همراهی اولیاء ، برگ برنده‌ی تابستان بسته هستند
همراهی اولیاء  ، برگ برنده‌ی تابستان

همراهی اولیا با دانش‌آموزان در زمینه‌های تحصیلی، در تمام پروژه‌های سال تحصیلی یک برگ برنده است؛ اما ماهیت پروژه‌ی تابستان، به دلیل قرار گرفتن در ابتدای یک سال تحصیلی جدید، ضرورت بررسی مجدد این همراهی را ایجاب می‌کند. تابستان فصل تصمیم‌های مشترک و موفقیت مشترک پدران و مادران و دانش‌آموزان است.

 نقش اولیاء در موفقیت دانش‌آموزان، نقش‌ پوششی و تکمیلی است و اولین بخش از همراهی اولیا با دانش‌آموزان در فصل تابستان به همین نقش تکمیلی بازمی‌گردد.

ثبتنام در مرکز و حضور در مرکز و صحبت با مدرسین مرکز و بررسی آزمونکها در هر جلسه از درس تکمیل‌کننده‌ی چرخه‌ی همراهیِ مؤثر دانش‌آموز و اولیاء است. پیشنهاد‌های راهبردی در زمینه ی درس‌های سال آینده، از آن‌جا که با توجه به شناخت کامل از عملکرد دانش‌آموز ارائه می‌شود، مکمل بسیار خوبی برای سنجیدن همه‌ی جوانب در زمان آینده است.

 همراهی اولیا و دانش‌آموزان در طول تابستان مانند سایر فعالیت‌های مفید تابستانی، نوعی سرمایه‌گذاری است. مسیر رسیدن به سود این سرمایه‌گذاری در کنار همراهی اولیا، مسیر کوتاه‌تر و مطمئن‌تری خواهد بود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.